Isolatie

Archi-f architecten BVBA, het ontwerpbureau voor uw droomwoning in hout.

Zoals iedereen al weet zorgt het isoleren van je woning ervoor dat je minder warmteverliezen hebt. Je houdt de warmte langer binnen. Hoe dikker de isolatie hoe minder de verliezen. Je kan dit vergelijken met een een warme jas, die is gevuld met wol, waardoor je je lichaamswarmte beter zal vasthouden en het dus warmer zal hebben.

Daarenboven zijn isolaties op basis van hout beter bestand tegen oververhitting van de zon.

ISOLATIE


Hoe goed een materiaal isoleert is afhankelijk van de Lambda-waarde (λ). Hoe lager deze is hoe beter isolerend het materiaal is. Daar komt nog bij dat hoe dikker de isolatie wordt aangebracht, hoe beter het isoleert. Het isolatievermogen is dus afhankelijk van de dikte en de λ-waarde. De verhouding tussen deze twee wordt bevangen in de R-waarde. Hoe groter de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. R-waardes kan men bij elkaar optellen. Op deze manier kan je dan de totale R-waarde van het hele muurgeheel berekenen. Je hoort men ook dikwijls spreken over de U-waarde. De U-waarde is het omgekeerde van de R-waarde. Dus U=1/R.

Het gele in de tekening is de buitenmuur gevuld met isolatie. De isolatie komt tussen de buitenschil en de luchtdichte schil.