compactheid

Archi-f architecten BVBA, het ontwerpbureau voor uw droomwoning in hout.

COMPACTHEID


De compactheid van een gebouw is de verhouding tussen het beschermd volume (V) en de verliesoppervlakte (A) van je woning. Het beschermd volume is alles wat binnen het geïsoleerde deel ligt. De verliesoppervlakken zijn de muren, ramen, daken en vloeren die aan de buitenomgeving, de grond of aangrenzende onverwarmde ruimtes grenzen. De gemene muur tussen 2 woningen is geen verliesoppervlakte als er aan beide kanten verwarmd wordt.


In de EPB-berekening wordt de verliesoppervlakte gebruikt in inclusief de buitenmuren. Bij PHPP-berekeningen om de  zal men het binnenvolume gebruiken. Dit is niet hetzelfde als het beschermd volume.

Hoe groter de compactheid, hoe minder verliesoppervlak ten opzichte van het volume en dus hoe energievriendelijker je woning is. Het perfecte volume zou daarom een bol zijn. Aangezien met de huidige bouwtechnieken het veel te duur zou zijn om daadwerkellijk een woning in bolvorm te bouwen is de tweede beste oplossing een kubus. Daar komt nog bij dat een grotere kubusvorm een hogere compactheid zal hebben dan een kleinere kubus.

De paarse lijn op de tekening geeft het buitenvolume aan alsook het verliesoppervlak van de woning.